logo

Skoventreprenørerne udfordres af mere bureaukrati

Pressemeddelelse
Vejle den 5. februar


Skoventreprenørerne udfordres af mere bureaukrati

Dokumentation for sporbarhed og bæredygtighed i træproduktionen og andet bureaukrati kommer til at fylde mere og mere i skoventreprenørens hverdag. På det seneste er kravene i den allerede indførte EU tømmerforordning, EUTR beskrevet i en kommende vejledning fra Naturstyrelsen.
Forordningen kræver en due diligence, som er en metode til at undersøge og dokumentere fældningens lovlighed. En slags kvalitetssikringsprocedure. Konkret er der anført 14 love og bekendtgørelser, som skal tages i ed, før et træ må fældes.

- Dansk Skoventreprenør Forening anmoder om klare spilleregler, som skal være rimelige og uden unødigt bureaukrati, men med respekt for den velfungerende lovgivning, som Danmark allerede har, herunder skovloven, der regulerer mange forhold. Forordningen behøver ikke sanktionere overtrædelser med yderligere straf, lød det fra Viggo Mortensen, formand for Dansk Skoventreprenør Forening på foreningens generalforsamling lørdag den 6. februar.

Når det gælder produktion af flis til energi, bliver SBP (Sustainable Biomasse Partnership) et begreb, som den enkelte flisproducent og -leverandør skal forholde sig til. Skoventreprenørerne bliver mødt med krav om dokumentation for sporbarhed og bæredygtighed ved produktion og levering af flis til de større varme- og kraftvarmeværker.

Dansk Skoventreprenør Forening og DM&E har i samarbejde med Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne samt Dansk Energi igangsat en udredning af SBP med en risikovurdering, som forventes færdig medio 2016.

- I betragtning af, at hovedparten af den danskproducerede træflis oparbejdes af skoventreprenører, er det naturligt, at vi som brancheforening er aktiv i arbejdet med at udforme spillereglerne for fremtidens leverandører af biomasse, betoner Viggo Mortensen, som er formand i Dansk Skoventreprenør Forening og i hovedbestyrelsen for DM&E.

- Flisproduktionen skal dog ikke kun være bærerdygtig for skovene. Prisniveauet skal også være bæredygtigt for såvel skovejerne som skoventreprenørerne, der forestår den omkostningstunge del af produktionen, lød det fra Viggo Mortensen.

Medlemsfremgang og flere aktiviteter i DSF
Dansk Skoventreprenør Forening har igen i 2015 oplevet en positiv tilgang af medlemsvirksomheder og slutter året med 91 medlemsvirksomheder, hvilket er det højeste i foreningens 26 års historie.

Efter tilslutningen til DM&E er aktivitetsniveauet øget. Som et nyt medlemstiltag er der gennemført netværksmøder i form af ekskursioner eller korte møder, hvor et fagligt aktuelt emne behandles og om muligt suppleres med et virksomhedsbesøg.

Stiftelsen af 2 erfaklubber udelukkende med skoventreprenører er begyndelsen på et længe næret ønske fra dette brancheområde. Flere kolleger har ytret et ønske om at komme med i nye klubber og ad den vej få en slags ekstern bestyrelse eller sparringspartnere som en værdifuld hjælp til at udvikle sin egen virksomhed, lyder det fra flere skoventreprenører.

Skoventreprenørerne også med i Bruxelles
Skoventreprenørernes politiske interesser i EU varetages af CEETTAR, der er den europæiske brancheorganisation for entreprenørvirksomheder på jordbrugsområdet inkl. skovbrug. CEETTAR har kontor i Bruxelles med fast personale, hvorfra en væsentlig del ressourcerne tilgår skoventreprenørområdet for at synliggøre erhvervets betydning for beskæftigelsen og for EU-landenes økonomi.

50.000 skoventreprenører i EU
Arealmæssigt udgør skovene 42 % af det samlede areal i EU, og der er ca. 50.000 skoventreprenører, som beskæftiger ca. 100.000 personer, viser en undersøgelse, som CEETTAR har foretaget. Et brancheområde, som CEETTAR vil gøre en aktiv indsats for ikke bliver klemt eller glemt i det politiske spil.

Kontaktoplysninger
Du er velkommen at kontakte Dansk Skoventreprenør Forening for yderligere oplysninger:
Viggo Mortensen; 2345 5255; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Erik Groth; 2048 3888; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dansk Skoventreprenør Forening, Porschevej 3, 7100 Vejle, tlf.: 7020 4820
www.skoventreprenør.dk – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Skovbillede

 

Viggo Mortensen

Danmarksmesterskab i udkørsel 2015

PRESSEMEDDELELSE
21.8.15

Josef Karlsson damarksmester i udkørsel igen
Ved danmarksmesterskaberne i udkørsel kunne maskinfører Josef Karlsson, Ulfborg igen betræde sejrsskamlen som Danmarks nr. 1 med udkørselsmaskine i skoven. Det var 5. gang, at Josef, der til daglig kører udkørselsmaskine hos Euro Træ i Haderup, deltog i mesterskaberne og sidste år hentede sit første guld. I år var vindertiden blot 8½ minut og næsten 20 pct. hurtigere end nr. 2.

Sølvet gik til maskinfører Martin Hansen, Herlufmagle, som har deltaget i mesterskabskørselerne hele 11 gange, hvorimellem der også tidligere har været en andenplads. I år med 10 min. 18 sec. og præcist 2 minutter foran tredjepladsen ved Tom Møller, Gedved, der sluttede på 12 min 18 sec.

Mesterskabet blev afviklet på en bragende flot augustdag i forbindelse med juletræsmessen på Langsø Gods. Det er Dansk Skoventreprenør Forening, DSF, der forestår arrangementet med skoventreprenør Bjarne Kallehauge som ansvarlig for den praktiske afvikling.

I år var der 8 deltagere til mesterskabskørselen, der starter med en kvalifikationsrunde. Herfra går de 4 bedste straks videre til danmarksmesterskabet.  Begge runder med de samme discipliner, herunder præcisionslæsning og tårnstabling på tid.

Udkørselsmaskinen var en 8 hjulet Ponsse Wisent stillet til rådighed af Ponsse. Deltagerpræmierne er sponsoreret af branchens leverandører, herunder Super Dæk, Q8 Danmark, Helms TMT-Centret A/S, Ponsse AB, Trelleborg Dæk, Skovteknik A/S, Euromatic, Roto, Neste Oil, LDM Revision.

Sponsorer ved DM i UDKØRSEL:
Super Dæk
Q8 Danmark
Helms TMT-Centret A/S
Ponsse AB
Trelleborg Dæk
Skovteknik A/S
Euromatic
ROTO, NESTE OIL
LDM Revision

Yderligere oplysninger: Bjarne Kallehauge tlf. 4033 9497 / Erik Groth tlf. 2048 3888.

 

420

Josef Karlsson kunne for anden gang i træk føje sit navn på vandrepokalen i DM i udkørsel

400

Danmarksmesteren Josef Karlsson med sølvvinder Martin Hansen til venstre og bronzevinder
Tom Møller til højre

364

Som supplement til udkørselsmesterskaberne viste skoventreprenørerne også træklatring på
konkurrencepladsen, hvor publikum kunne se en professionel aborist, Henrik Boelsgaard, Brande
klatre til tops og endnu hurtigere komme ned igen fra skovens høje træer.

346

tårnstabling er en af disciplinerne i udkørsel

DM 2015 i udkørsel af træ på Langesømessen

Maskinførere i skovbruget opfordres til at deltage i mesterskabskørslen med udkørselsmaskine

Dansk Skoventreprenør Forening - DSF - arrangerer danmarksmesterskab i udkørsel af træ på Langesømessen, torsdag den 20. august 2015.
I mesterskabet dystes der i disciplinerne præcisionslæsning med terræntransport og tårnbygning.
Opgaven går ud på, at deltagerne, på kortest mulig tid, skal gennemkøre en bane samtidig med, at der læsses et antal træstokke, og at der desuden skal stables et tårn af træklodser.
Vinderen er, den deltager der hurtigst og med færrest fejl, som gennemfører dysten!
Konkurrencen bedømmes af et sagkyndigt dommerpanel. De 3 bedst placerede skovmaskinfører tildeles pokaler efter indbyrdes placering. Desuden er der deltagerpræmier fra mesterskabets sponsorer til de øvrige deltagere.
Dansk Skoventreprenør Forening opfordrer skovmaskinførere til at deltage i konkurrencen på Langesømessen den 20. august og være med til at vise denne disciplin i skovbruget.
Tilmelding til mesterskabet inden 5. august 2015 til DSF´s Sekretariat, Ida Mosegaard, tlf. 7641 3671 eller mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Yderligere oplysninger:
Ida Mosegaard, DSF Sekretariatet, tlf. 7641 3671

Ny danmarksmester i skoven

25/8/2014

langesoe-2014-2

Fra venstre: Gert Kristensen , Josef Karlsson og Sune Johansen

Ved danmarksmesterskaberne i udkørsel af træ arrangeret af Dansk Skoventreprenør Forening i forbindelse med Langesø Messen gennemførte Josef Karlsson fra Sdr. Nissum finalerunden på rekordtid, 6 min 55 sek.  Josef er til hverdag maskinfører hos skoventreprenør Torben Poulsen, Haderup og var ved årets danmarksmesterskab med udkørselsmaskine også nr. 1 i den indledende kvalifikationsrunde, hvorfra de 4 bedste skulle kappes om medaljepladserne til danmarksmesterskabet.

Josef ’s rekordtid skyldes ikke blot en hurtig gennemkørsel af ruten og stabling af tårnet, men også hans sikre hånd, der bevirkede, at han gennemførte uden strafpoints overhovedet.

Andenpladsen gik til Sune Jørgensen, Horsens i tiden 7 min 25 sek., mens Gert Kristensen, Kværndrup erobrede 3.pladsen i tiden 7 min 49 sek.

Den forsvarende 3-dobbelte danmarksmester Kenneth V. Nielsen måtte se sig distanceret til en 5.plads i den indledende runde og kom dermed ikke til opstilling i finalerunden.

Konkurrencen blev i år gennemført på den ny konkurrenceplads, som Langesø Gods har etableret inde i skoven på udstillingsområdet for Langesømessen. Der var 11 maskinførere, som stillede op til mesterskabet, hvilket er flere end tidligere år. Den mest trofaste deltager er Poul Henning Johansen, Gisselfeld Kloster, som i år deltog for 15. gang i træk. I sit daglige job kører han udkørselsmaskine på det midtsjællandske gods’ skovbrug med 2300 ha skov og har i år 25 års jubilæum i dette job.

Årets mesterskabskørsel blev ledet af skoventreprenør Bjarne Kallehauge, Broby, og kørslen gennemført med en Gremo 1050, som skoventreprenør Torben Stabell, Østbirk havde stillet til rådighed. En række sponsorer blandt skoventreprenørernes leverandører havde doneret fine præmier, så alle deltagere kunne premieres.

Yderligere oplysninger:
Bjarne Kallehauge tlf. 4033 9497 - Erik Groth tlf. 2048 3888

Præmierne til DM I UDKØRSEL blev sponsoreret af:
Super Dæk
Helms TMT Centret
Q8 Danmark
Ponsse AB
Trelleborg dæk
Skovteknik A/S
Euromatic
Sampo Rosenlew
ROTO, NESTE OIL
LDM Kvalitets- og Miljørådgivning

 

langesoe-2014-1

Præmierne til DM I UDKØRSEL blev sponsoreret af:

Super Dæk

Helms TMT Centret

Q8 Danmark

Ponsse AB

Trelleborg dæk

Skovteknik A/S

Euromatic

Sampo Rosenlew

ROTO, NESTE OIL

LDM Kvalitets- og Miljørådgivning

Mød DM&E og DSF på Skov & Teknik

PRESSEMEDDELELSE

Mød DM&E og DSF på Skov & Teknik
På Skov og Teknik møder du skoventreprenørernes brancheforening Danske Maskinstationer
og Entreprenører – DM&E, såvel som Dansk Skoventreprenør Forening - DSF,
der er en del af DM&E. - Ny standplacering med stand 37.

Skoventreprenørerne er en aktiv partner i det moderne skovbrug, hvor skovejere og administratorer i overvejende
grad overlader arbejdsopgaverne til skoventreprenørerne, hvor varemærket er samspillet mellem specialmaskiner
og højt kvalificeret personale, som er med til at skabe en effektiv produktion i skoven.

Det er i år 25 år siden, DSF blev stiftet. Derfor bliver nogle af de udstillede maskiner på standen med et vist historisk
præg som en kontrast til de avancerede maskiner, skoventreprenørerne i øvrigt anvender i dag, og som den skovbrugsfaglige
maskinudstilling viser eksempler på.

På standen kan gæsterne få et indtryk af de mangesidige ydelser, som DM&E tilbyder sine medlemsvirksomheder.
Bl.a. vil der være mulighed for at få en dialog om forsikring og vikarordning, der er ydelser, som giver den professionelle
skoventreprenør overblik og økonomiske lettelser. På stand nr. 37 møder du kolleger, DSF’s bestyrelsesmedlemmer,
DM&E’s skovudvalg samt fagkonsulenter og øvrige fra foreningshuset i Vejle.

Stand 37 er et godt mødested til en snak om hverdagens udfordringer og fremtidens muligheder i skovbruget.

Kalkulatus Skov
Kalkulationsværktøjet Kalkulatus fra DM&E foreligger også i version ”Skov”, som vil blive demonstreret på Skov og
Teknik. Her kan du lave en beregning på dine egne maskiner eller konsekvensen af en påtænkt maskininvestering.
Kalkulatus Skov kan afsløre, hvordan økonomien hænger sammen på den enkelte maskine. Kom og blive klogere på
økonomien.

Hvem udfører hvad
Skoventreprenørerne udfører alle opgaver i et moderne skovbrug – men det er ikke alle, som har udstyr til alt. - På
stand 37 er en opdateret oversigt over, hvilke skoventreprenører, der udfører de enkelte arbejdsopgaver. Et overskueligt
værktøj til at finde en professionel skoventreprenør til skovbruget.

Yderligere oplysninger:
Formand Viggo Mortensen DSF - tlf. 2345 5255
Branchedir. Bent Juul Jørgensen DM&E – tlf. 7585 8355
Konsulent Erik Groth DM&E - tlf. 7585 8355 / 2048 3888

Download pdf

Viggo Mortensen ny formand for skoventreprenørerne

12/2/2014
PRESSEMEDDELELSE


Viggo Mortensen ny formand for skoventreprenørerne
Skoventreprenør Viggo Mortensen, Jyderup på Vestsjælland er ved konstitueringen i Dansk Skoventreprenør Forening, DSF valgt til ny formand, hvor han afløser den hidtidige formand Bjarne Kallehauge, som efter 15 år i formandsstolen valgte ikke at genopstille ved den nyligt afholdte generalforsamling. Den nye formand har godt kendskab til DSF, idet han var med til at stifte foreningen i 1989 og har lige siden fulgt den tæt. Senest med en bestyrelsespost, som nu er mundet ud i formandsposten.


Viggo Mortensen har en bred berøringsflade på skovområdet blandt både entreprenører og forskellige institutioner, ligesom han også følger med i den teknologiske udvikling i vores nabolande. Med sin mangeårige erfaring i skovdrift og daglige færden i skovene med sin skovningsmaskine, vil Viggo Mortensne gerne arbejde for et bedre samarbejde mellem skoventreprenørerne og skovenes administratorer om bl.a. udformning af kulturanlæg. Skoventreprenørerne stiller gerne erfaring og viden til rådighed – pointerer Viggo Mortensen.


Skoventreprenør Michael Pedersen, Vejle blev nyvalgt til bestyrelsen i DSF, som ud over Viggo Mortensen, Jyderup består af Torben Stabell, Østbirk, Jacob Vibe, Knebel og Peter Frederiksen, Fåborg.
Dansk Skoventreprenør Forening blev i 2013 medlem af brancheorganisationen Danske Maskinstationer og Entreprenører, hvilket har tilført DSF’s medlemmer flere ressourcer og adgang til DM&E’s rådgivningstjeneste samt øvrige vifte af medlemsydelser indenfor driftsøkonomi, forsikring m.v. For at sikre skoventreprenørernes erhvervspolitiske interesser bliver varetaget, har DM&E oprettet et skovudvalg til fagområderen skov, natur og vandløb.  DSF har i dag 80 medlemsvirksomheder ud af DM&E’s godt 700 medlemmer.

Yderligere oplysninger:

Viggo Mortensen, DSF; tlf. 2345 5255, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller Erik Groth, DM&E; tlf. 2048 3888 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

DSF-Bestyrelse-2014

 

Foto: bestyrelsen (øverst Peter Frederiksen, Michael Pedersen, Torben Stabell, Viggo Mortensen, Jacob Vibe)

Danmarksmestrene i skoven

PRESSEMEDDELELSE                    16.08.2013

Danmarksmestrene i skoven

Kenneth Vinderslev Nielsen beholdt DM-titlen i udkørsel
Kenneth Vinderslev Nielsen kunne endnu engang stige op på sejsskamlen som danmarksmester med udkørselsmaskine. Det var 3. år i træk og 5. gang i alt for den unge skoventreprenør fra Silkeborg.
Danmarksmesterskabet, der er arrangeret af Dansk Skoventreprenør Forening, afvikles i forbindelsen med Langesømessen tredje torsdag i august, og viste i år et tæt opløb mellem kandidaterne til mestertitlen.

Der var 10 maskinførere i kvalifikationsrunden, hvoraf flere deltog for første gang og klarede sig flot blandt de mere erfarne i at køre præcisionskørsel under tidspres og med publikum. Ud fra kvalifikationsrunden var der 4 maskinførere, som fortsatte til mesterskabskørselen.

Vindertiden for Kenneth Vinderslev Nielsen var 10 min. 29 sek. tæt forfulgt af Josef Karlsson fra Sdr. Nissum med tiden 11 min. 29 sek. og på 3.pladsen Gert Kristensen, Svanninge med 13 min. og 11 sek. og blot 3 sekunder før nr. fire i opløbet.

Mesterskabskørselen blev gennemført med en John Deere 1010 E udkørselsmaskine velvilligst udlånt af Skovrødderne i Herlufmagle og sponsoreret af  Skovteknik A/S.
Bjørn Petersen ny danmarksmester i skovning
Ny danmarksmester i skovning blev Bjørn Petersen, Knebel med vindertiden 2 min. 55 sek. En titel, han også erobrede for 2 år siden. Andenpladsen i år gik til March Gyldenløve, Grenå i tiden 4 min. 15 sek. og tredjepladsen til Finn Verner Nielsen, Knebel med 5 min. 41 sek.

De i alt 6 duellanter gennemførte 5 motorsavsdiscipliner med sværdvending, kvistning, hurtigskæring, fældning og skiveskæring på tid.

DM i skovning arrangeres af Dansk Sportshugger Klub i samarbejde med Dansk Skoventreprenør Forening.

Præmierne til Danmarksmesterskabet i udkørsel var sponsoreret af:
Skovteknik A/S, maskinsponsor
Super Dæk
Helms TMT-Centret A/S
Kuwait Petroleum Q8
Ponsse AB –
Trelleborg Dæk
LDM Kvalitets- og Miljørådgivning

Præmierne til DM i skov-ning var sponsoreret af:
Stihl
Husquarna
Dansk Skovkontor
Lindana

Yderligere oplysninger:
Bjarne Kallehauge tlf. 4033 9497, Jacob Vibe 2149 8439 eller Erik Groth tlf. 2048 3888

Langsø Messen 2013

DM 2013 i udkørsel af træ på Langesømessen

Maskinførere i skovbruget opfordres til at deltage i mesterskabskørselen med udkørselsmaskine

Dansk Skoventreprenør Forening - DSF - arrangerer danmarksmesterskab i udkørsel af træ på Langesømessen, torsdag den 15. august 2013.

I mesterskabet dystes der i disciplinerne præcisionslæsning med terræntransport og tårnbygning.

Opgaven går ud på, at deltagerne, på kortest mulig tid, skal gennemkøre en bane samtidig med, at der læsses et antal træstokke, og at der desuden skal stables et tårn af træklodser.

Vinderen er, den deltager der hurtigst og med færrest fejl gennemfører dysten!

Konkurrencen bedømmes af et sagkyndigt dommerpanel. De 3 bedst placerede skovma-skinførere tildeles pokaler efter indbyrdes placering. Desuden er der deltagerpræmier fra mesterskabets sponsorer til de øvrige deltagere.

Dansk Skoventreprenør Forening opfordrer skovmaskinførere til at deltage i konkurren-cen på Langesømessen den 15. august og være med til at vise denne disciplin i skovbruget.

Tilmelding til mesterskabet inden 5. august 2013 til DSF´s Sekretariat, Ida Mosegaard, tlf. 7020 4820 eller Bjarne Kallehauge, tlf. 4033 9497.

 

DM 2013 i SKOVNING på Langesømessen

Dansk Sportshugger Klub arrangerer Danmarksmesterskab i skovning af træ i forbindelse med Langesømessen torsdag den 15. august 2013.

Til mesterskabet anvendes motorsav, og der indgår 5 discipliner i konkurrencen: sværd-vending, kvistning, hurtigskæring, fældning og skiveskæring.

Mesterskabet afgøres ved den samlede placering efter gennemførelsen af alle 5 discipli-ner, hvor der tildeles strafpoints efter specifikke regler.

De 3 bedst placerede deltagere får pokaler for deres indbyrdes placering. Desuden er der præmier til alle øvrige deltagere.

Danmarksmesterskabet 2013 i SKOVNING af træ afvikles med start kl. 9.30 ved vores stand Q og præmieoverrækkelsen finder sted kl. 15.30.

Deltagerne anvender egen motorsav såvel som sikkerhedspåklædning til konkurrencen.

Tilmelding til mesterskabet er nødvendig og skal foregå senest tirsdag den 5. august 2013 til Bjørn Pedersen tlf. 3151 5135.

Dansk Skoventreprenør Forening bliver en del af Danske Maskinstationer og Entreprenører

Dansk Skoventreprenør Forening – DSF – tilslutter sig brancheorganisationen Danske Maskinstationer og Entreprenører – DM&E - og bliver dermed en del af en større brancheforening. Det blev besluttet på DSF’s generalforsamling for nyligt. DM&E har de seneste 10 år udført sekretariatsfunktionen for DSF og et nærmere samarbejde er derfor naturligt.

Læs mere her

 

DSF-formaend

Søren Ulrik Søren, landsformand i DM&E, Bjarne Kallehauge formand DSF og Bent Juul Jørgensen branchedirektør DM&E

Mød Dansk Skoventreprenør Forening på Langesømessens stand Q

25. juni 2012

Mød Dansk Skoventreprenør Forening på Langesømessens stand Q

Dansk Skoventreprenør Forening arrangerer igen i år danmarksmesterskab i udkørsel.
Der arrangeres desuden en uformel minikonkurrence, hvor interesserede maskinførere kan prøve nogle lette konkurrencediscipliner med en udkørselsmaskine. Der bliver præmie til den bedste – og forhåbentlig kan denne minikonkurrence være med til at få flere kandidater til kommende år. Yderlige oplysninger og tilmelding til Bjarne Kallehauge, tlf. 4033 9497.

Tilsvarende vil Sportshuggerklubben søge at lave en supplerende konkurrence til DM i skovning med ”Danmarks hurtigste sav”. Yderlige oplysninger og tilmelding til Jacob Vibe, tlf. 2149 8439.


Program for konkurrencerne:

DM I UDKØRSEL
Der er 3 discipliner.
kl.   9.00     Konkurrencen starter
kl. 12.00    Pause
kl. 13.00    Konkurrencen fortsætter
kl. 15.00    Konkurrencen forventes afsluttet
kl. 15.30    præmieoverrækkelse

DM I SKOVNING
Der er i alt 3 gennemløb:
Kl. 10.00    Motorsavskonkurrence
Kl. 11.00    2. gennemløb
Kl. 12.00    3. gennemløb
Kl. 15.30    præmieoverrækkelse

Konkurrencepladsen er ligeledes på stand Q.

DM 2012 i udkørsel af træ på Langesømessen

4. juni 2012

Maskinførere i skovbruget opfordres til at deltage i mesterskabskørselen med udkørselsmaskine

Dansk Skoventreprenør Forening - DSF - arrangerer Danmarksmesterskab i udkørsel af træ på Langesømessen torsdag den 16. august 2012.
I mesterskabet dystes der i disciplinerne præcisionslæsning med terræntransport og tårnbygning.
Opgaven går ud på at, deltagerne på kortest mulig tid, skal gennemkøre en bane samtidig med at der læsses et antal træstokke og at der desuden skal stables et tårn af træklodser.
Den deltager der får hurtigst tid og færrest fejl vinder!
Konkurrencen bedømmes af et sagkyndigt dommerpanel. De 3 bedst placerede skovmaskinførere tildeles pokaler efter indbyrdes placering. Desuden er der deltagerpræmier fra mesterskabets sponsorer til de øvrige deltagere.
Dansk Skoventreprenør Forening opfordrer skovmaskinførere til at deltage i konkurrencen på Langesømessen den 16. august og være med til at vise denne disciplin i skovbruget.
Tilmelding til mesterskabet inden 1. august 2012:
DSF´s Sekretariat, Ida Mosegaard, tlf. 7020 4820 eller Bjarne Kallehauge, tlf. 4033 9497.


Yderligere oplysninger:
Bjarne Kallehauge, tlf. 4033 9497 eller Ida Mosegaard tlf. 7020 4820

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside