logo

DM 2013 i udkørsel af træ på Langesømessen

Maskinførere i skovbruget opfordres til at deltage i mesterskabskørselen med udkørselsmaskine

Dansk Skoventreprenør Forening - DSF - arrangerer danmarksmesterskab i udkørsel af træ på Langesømessen, torsdag den 15. august 2013.

I mesterskabet dystes der i disciplinerne præcisionslæsning med terræntransport og tårnbygning.

Opgaven går ud på, at deltagerne, på kortest mulig tid, skal gennemkøre en bane samtidig med, at der læsses et antal træstokke, og at der desuden skal stables et tårn af træklodser.

Vinderen er, den deltager der hurtigst og med færrest fejl gennemfører dysten!

Konkurrencen bedømmes af et sagkyndigt dommerpanel. De 3 bedst placerede skovma-skinførere tildeles pokaler efter indbyrdes placering. Desuden er der deltagerpræmier fra mesterskabets sponsorer til de øvrige deltagere.

Dansk Skoventreprenør Forening opfordrer skovmaskinførere til at deltage i konkurren-cen på Langesømessen den 15. august og være med til at vise denne disciplin i skovbruget.

Tilmelding til mesterskabet inden 5. august 2013 til DSF´s Sekretariat, Ida Mosegaard, tlf. 7020 4820 eller Bjarne Kallehauge, tlf. 4033 9497.

 

DM 2013 i SKOVNING på Langesømessen

Dansk Sportshugger Klub arrangerer Danmarksmesterskab i skovning af træ i forbindelse med Langesømessen torsdag den 15. august 2013.

Til mesterskabet anvendes motorsav, og der indgår 5 discipliner i konkurrencen: sværd-vending, kvistning, hurtigskæring, fældning og skiveskæring.

Mesterskabet afgøres ved den samlede placering efter gennemførelsen af alle 5 discipli-ner, hvor der tildeles strafpoints efter specifikke regler.

De 3 bedst placerede deltagere får pokaler for deres indbyrdes placering. Desuden er der præmier til alle øvrige deltagere.

Danmarksmesterskabet 2013 i SKOVNING af træ afvikles med start kl. 9.30 ved vores stand Q og præmieoverrækkelsen finder sted kl. 15.30.

Deltagerne anvender egen motorsav såvel som sikkerhedspåklædning til konkurrencen.

Tilmelding til mesterskabet er nødvendig og skal foregå senest tirsdag den 5. august 2013 til Bjørn Pedersen tlf. 3151 5135.