Dansk Skoventreprenør Forening har i samarbejde med De Danske Skovdyrkerforeninger og NEPCon udviklet en certificeringsstandard for danske skoventreprenøreri .  Der er tale om en Smartlogging certificering udarbejdet for danske forhold.

 


En certificering under ordningen er et kvalitetsstempel af entreprenørens arbejde generelt, men certificeringen er også et bevis på, at entreprenøren og dennes medarbejde er bevidste om og kvalificerede til at arbejde efter FSC og/ eller PEFC kravene i certificerede skove.


Indtil maj måned kan NEPCon arbejde med entreprenører som overvejer certificering med projektstøtte. Gennem et gratis besøg klarlægges det, hvordan certificering kan opnås, dvs. hvilken dokumentation der måske mangler eller hvilke tiltag der skal gøres inden certificering kan opnås. Selve certificeringsudgiften er ikke dækket af projektet.

Læs kravene i entreprenørstandarden her

Flere oplysninger hos Per Lynge Jensen (6168 8071)

____________
i  Arbejdet har været finansieret under CEFCO projektet (www.cefcoproject.org) af midler dels fra EU og dels af midler under produktudviklinsordningen ved Naturstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen).