logo

Brændeafgiften forsinket

Der er ikke fremlagt lovforslag i Folketinget med den nye Forsyningssikkerhedsafgift (Brændeafgiften), hvilket tyder på at loven ikke kan nå ikrafttrædelse til 1. januar 2014.

Det var forventningen at Skatteministeren ville fremsætte forslaget om Forsyningssikkerhedsafgift (brændeafgiften) i Folketinget sidst i oktober måned, da det fremgår af Regeringens lovkatalog, som blev fremlagt i Folketinget den 1. oktober. Da det ikke skete, har den 20. november været udpeget som sidste chance for ministeren, hvis loven skal nå at gælde fra 1. januar 2014. Det er ikke sket, så det tyder ikke på at loven når at træde i kraft 1. januar.

Læs mere her

Nye læhegnskonstruktioner, som er mere robuste

Den stigende bestand af hjortevildt er en udfordring mod læhegn. Skovdyrkerne anviser nye læhegnskonstruktioner, der hurtigt bliver mere robuste imod vildt. Læs mere her

Kan du kalkulere dine priser eller skræmmer det dig?

Kursus i kalkulation med dine egne skovmaskiner. Hvad har størst betydning, og hvad kan der gøres for at påvirke det?
Med i kurset følger den nyeste udgave af ”Kalkulatus”- skoventreprenør.
På kursusdagen lærer du at bruge programmet, og du får vist, hvordan du kan beregne på egne maskiner og gemme resultaterne i programmet.
Kurset foregår 12.12.2013 i Vejle og den 7.1.2014 i Sorø. Se kursusinvitation med tilmelding her!

Oprydning i skoven efter stormfaldet

Oprydning i skoven efter stormfald kræver ekstra agtpågivenhed med hensyn til sikkerhed. 
I hæftet ”Oparbejdning af stormfald – metoder og sikkerhed” beskrives mange erfaringer fra tidligere stormfald meget illustrativt. Hæftet på 43 sider indgår i undervisningen på AMU-kurset ”Oparbejdning af stormfald”; men er absolut også værdifuldt til selvstudium.
Hæftet kan du hente her.
Skovskolens kursus i oparbejdning af stormfald (5 dage) finder du her
Nyttig viden om stormfald har Videntjenesten for Skov og Natur er samlet her

Landevejstransport af flis for Naturstyrelsen

18/11/2013

Naturstyrelsen (NST) har inviteret til åben dialog om den kommende udbudskontrakt i forbindelse med en udbudsrunde primo 2014 om landevejstransport af flis fra NST’s skove opdelt i 7 delaftaler. Invitationen henvender sig primært til transportører, men kan også være interessant for entreprenører, der udfører flisning med frakørsel samt evt. læsning.

Udgangspunktet for den åbne dialog er et foreliggende kontraktudkast med tilhørende kravsspecifikationer. Dialogen udløber den 1. dec. 2013. Du skal oprette dig med login for at se og deltage aktivt i dialogen.

Vil du have hjælp, er du velkommen at kontakte Erik Groth, DM&E, 7585 8355/2048 3888

Invitationen til dialogen om landevejstransport af flis er her

Udkast til kontrakt er her

Udkast til kravsspecifikationer er her

Staten vil ikke købe dansk træ

Staten kan ikke længere bruge dansk træ

Det lyder som en positiv historie: Statens vil fremover kun købe varer indeholdende træ, der er ’bæredygtigt’ produceret. Men der er en ubehagelig...

Læs mere her

Stormen udløser ikke tilskud eller erstatning

Stormrådet har besluttet, at stormfaldet den 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen med basisforsikring og tilskud til gentilplantning. Begrundelsen er, at der ikke i nogen landsdele er stormfældet mere træ end 1 års normalhugst.
Beslutningen vækker utilfredshed i de områder, der er hårdt ramt – Sønderjylland og Sydfyn, og det får Skovforeningen til at tage forsikringsordningen op. Se her

Sådan producerer skovbruget flis

Sådan producerer skovbruget flis
Fagbladet Skoven nr. 10 bringer 3 flisaktørers vurdering af flis som energikilde, Læs artiklen her

Miljøministeren lader rod efter stormen ligge

Mandagens voldsomme storm har fået mange danskere til at twitte og sende facebook-beskeder til miljøminister Ida Auken med gode råd om, hvad der skal ske med tusindvis af væltede træer landet over.

Splintrede løvtræer, massive stammer og trætoppe skal efterlades i skovbunden i statens skove efter mandagens voldsomme storm. Læs mere her

Staten skal købe bæredygtigt træ

Statens indkøb skal fremover bidrage til bæredygtig udnyttelse af klodens skovressourcer. Nu bliver det et bindende krav til statens indkøbere at træ til blandt andet byggeri, møbler og papir skal stamme fra bæredygtige skove. Det sker som en del af regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Læs mere her

Langsommeligt at genrejse væltet skov

Det tager ikke lang til for en storm at vælte træer. Men det tager lang til at reparere. For det skal overvejes nøje, hvad der skal ske - udtaler Naturstyrelsen i forbindelse med stormfaldet. Styrelsen skønner at omkring 80.000 kubikmeter nåletræ blev ødelagt i Sønderjylland under stormen. Nu skal det besluttes hvad der skal erstatte dem.  Se mere her.

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

06.jpg