logo

Forretningsgangen ved flisaftale mellem skovejere og Skovdyrkerforeningen

Skovdyrkerne har i sit nyhedsbrev ult. januar 2014 stilet til skovejeren beskrevet forretningsgangen i flisaftaler med Skovdyrkerne. Herunder aftaletyper, skovning, hugning, ejerskab og betaling. De praktiske opgaver udføres af skoventreprenører, hvorfor nyhedsbrevet også er interessant for dette forum. ”Værd at vide om flis” – se her

Oprydning i skoven kan blot begynde
Tidspunktet for oprydning i skoven efter stormskade har ikke sammenhæng med tidspunktet for stormskadens anmeldelse.

Så oprydningen må umiddelbart gerne begynde - men det kan værre formålstjenligt at tage nogle billeder, GPS-position og lignende til at dokumentere, at det rent faktisk er stormfald (og ikke stående skov), man oparbejder.

Sidste frist for anmeldelse af stormskader er i øvrigt d. 15. marts 2014. Anmeldelsen medfører, at skovejeren registreres som stormramt både hos forsikringsselskabet og Stormrådet.

Sanering mod ædelgrankræft (Neonectria)
Hvad skal entreprenøren tage sig i agt for at imødegå smittespredning?

Skoventreprenører får henvendelser om sanering af juletræskulturer og omkringliggende bevoksninger med angreb af den nye svampesygdom Neonectria. ”Vi vil gerne være sikre på, at vi ikke er med til at sprede smitten”.

Hvilket tidspunkt er bedst til sanering, og er der noget, vi skal være opmærksomme på?

Se svaret fra Videntjenesten for Pyntegrønt her.

Honningsvamp i juletræskulturer – spredning og sanering
Juletræsdyrkere er begyndt at opleve problemer med angreb af honningsvamp i nordmannsgran juletræer. Hovedårsagen er dyrkning af flere generationer i træk på samme areal. Svampen etableres gennem stød fra skovede træer.

Se hvordan den spredes og om forskellige metoder for forebyggelse og bekæmpelse: stødsmøring, grenknusning, rodfræsning, stødrydning og braklægning her

Kilde: Skovdyrkerne

Se artikel fra Nåledrys 81, Efterår 2012 om honningsvamp her.

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat, JULETRÆER OG SKOV – i Viborg lørdag den 1. marts 2014

Ud over de tidligere annoncerede opfølgningskurser, udbydes der et opfølgningsskursus til sprøjtecertifikat rettet mod juletræer og skov i Viborg, lørdag den 1. marts 2014 kl. 9.00 – 16.30.

Program og tilmelding: www.efteruddannelse.dk - Søg: sprøjte juletræer

Eller ring til Majken Helsgaard, 6313 2711 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilskudsordning gav Danmarks 'største' skov

Fra: Miljøministeriet
Pressemeddelelse: Tilskudsordning gav Danmarks 'største' skov

Tilskudsordning gav Danmarks 'største' skov
15 års tilskudsordning til privat skovrejsning er evalueret. Lægger man områderne sammen, er den rejste skov dobbelt så stor som Rold Skov.

Træ for træ er nye skove med statsligt tilskud skudt i vejret over hele landet de sidste 15 år. Nu bliver en evaluering af tilskudsordningen, der skal give private mod på at rejse skov, offentliggjort.

Helt præcist er 18.629 hektar skov med åbne arealer blevet rejst med tilskud fra skovrejsnings-ordningen i årene fra 1998-2012.

- Skovrejsningsordningen har været en stor succes. Det klare bevis på det er, at hvis man samlede alle de nye skove ét sted, ville den nye skov være over dobbelt så stor som Rold Skov, siger miljøminister Ida Auken.

Evalueringen af skovrejsningsordningen er lavet af rådgivningsvirksomheden Orbicon sammen med Københavns Universitet for Naturstyrelsen. Undersøgelsen skal nu bruges til at se på, hvordan ordningen kan gøres endnu bedre.

- Selvom skove er skudt op over hele landet, så er der selvfølgelig ting, der kan blive bedre. Derfor arbejder vi på et nyt nationalt skovprogram i 2014, der ser på både offentlige og private skove, siger Ida Auken.

Læs artiklen her

Skovejerne skal anmelde stormfald inden 15. marts 2014

Hugststop i nåletræ Naturstyrelsens skove

Som følge af stormfaldet har Naturstyrelsen erklæreret officielt hugststop i nåletræ i alle sine skove uanset kontrakter. Ressourcerne allokeres over i opgaver stormfald og i løvtræ.

 

Skovejerne skal anmelde stormfald inden 15. marts 2014

Skovbrugets organisationer opfordrer nu skovejere med en basisforsikring mod stormfald til at få anmeldt stormfaldsskader efter stormene i oktober og december sidste år. Der kan anmeldes både fladefald og spredt fald. Sidste frist for anmeldelse er d. 15. marts 2014. Anmeldelsen vil medføre, at man er registreret som stormramt hos forsikringsselskabet og hos Stormrådet. Det betyder samtidig, at skovejeren senere kan ansøge om tilskud til gentilplantning. Hvis der ikke anmeldes rettidigt, fortabes muligheden både for erstatning og for tilskud. Forsikringserstatningen er 3000 kr./ha. Tilskudsordningen er ikke kendt endnu, men forventes at blive væsentligt større.


Se Skovdyrkernes vejledning her

Se Skovforeningens vejledning her

 


Udbud af vandløbsvedligeholdelse i Viborg Kommune

Stormrådet: Der var stormfald i december

Stormrådet har afgjort, at stormen, der ramte landet den 5. december 2013, har medført stormfald, da omfanget af væltede og knækkede træer i mindst én landsdel oversteg ét års hugst.
Stormrådet har samtidig afgjort, at sammenhængen mellem stormene den 28. oktober og 5. december 2013 er af en sådan karakter, at skovejere i hele landet, som er ramt af enten stormen den 28. oktober eller den 5. december eller af begge storme, nu kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning af den væltede eller knækkede skov.

Se mere om stormrådets afgørelse, forudsætninger for tilskud, tidsfrister m.m. om stormfaldet her

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat - på Fyn

Ud over de tidligere annoncerede opfølgningskurser, udbyder Skovdyrkerforeningen på Fyn et kursus , som er målrettet juletræer og skov, i Vissenbjerg mandag den 3. februar. Se program, tilmelding mm her

Skoventreprenørerne har stormende travlt

Skoventreprenørerne har travlt efter stormen, men der er mandskab nok til at klare opgaven, lyder det fra Dansk Skoventreprenør Forening

Læs artiklen her

Har skovene det dårligt?

Danske Skove har det dårligt ifølge Miljøministeriet

Miljøministeriet har meddelt EU, at de danske skove har det rigtig dårligt, hvilket Skovdyrkerne helt naturligt har kommenteret, læs mere

Brændeafgift udsat

Brændeafgift udsat, læs mere her

Skovforeningen forhandler om tabsforsikring ved stormfald

Skovene kan ikke forsikre sig mod økonomiske tab ved stormfald. Derfor forhandler Skovforeningen i øjeblikket med 4 selskaber, 2 danske og 2 udenlandske, og håber at det lykkes at etablere en generel mulighed for danske skove for at tegne en tabsforsikring for stormfald. Se mere her

Kina stopper import af ask fra europa

Importforbud af ask til Kina

Kina har stoppet for al import af ask fra Europa – såvel kævler som savede effekter. Importforbuddet betyder at de danske eksportører indfører et stop for alle leverancer, og alle skovningsaktiviteter bør indstilles indtil du hører andet fra din skovfoged. Læs mere her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

06.jpg