logo

Stemningsbilleder fra skov og teknik

Se mere her

Skov & Teknik på torsdag – vi ses på stand 37

Skov & Teknik på torsdag – vi ses på stand 37

På torsdag den 22. maj kl. 9.00 – 17.00 afholdes Danmarks største skovbrugsfaglige maskinudstilling på Langesø Gods med alt relevant til skov- og juletræsproduktion.

Vi ser frem til dit besøg på vores nye stand  - nr 37, som ligger centralt inde i udstillingsområdet.
Adressen på Langesø  Gods er Langesøvej 144, 5462 Morud

Besøg hjememsiden

Stormrådet har fastsat regler for den nye stormfaldsordning

Stormrådet har den 6. maj fastsat de endelige regler for udformningen af tilskudsreglerne efter stormfaldet i 2013, oplyser Dansk Skovforening.
Tilskudsreglerne er udarbejdet efter den tidligere bekendtgørelse, men med en ny vejledning, som vil blive offentliggjort af Stormrådet snarest. Ansøgningsfrist for tilskud er 1. december 2014.
Se de ændrede minimumsgrænser m.m. her

Forhøjede kvælstofnormer til juletræer og klippegrønt

Danske Juletræer har på hele branchens vegne fået forhøjet kvælstofnormerne til 90 kg/N/ha/år på alle jordtyper med undtagelsen af sandjordstyperne JB1 og JB3, hvor normen er øget til110 kg/N/ha/år. Forhøjelsen har baggrund i de forsøgsresultater, som Danske Juletræer i samarbejde med IGN især har opnået i det PAF-finansierede gødningsprojekt ”AGENDA”.

Læs mere her.

Naturstyrelsens udbud:

Til udbuddet om landevejstransport af skovflis – omtalt i DM&E Nyt nr. 10 - har Naturstyrelsen udsendt rettelsesblad og opdateret ”spørgsmål og svar” dateret 9. april. Desuden opfordrer NS til at benytte ny tilbudsliste. Tilbudsfrist den 28. april kl. 14.00. Læs mere her

HedeDanmark lader andre stå for maskinerne

Tilskuddet til energiafgrøder forringes

Siden 2010 har landmænd kunnet få tilskud til at plante flerårige energiafgrøder som poppel og pil. Ifølge Skovdyrkernes nyhedsbrev forringes denne ordning fra 2015. Derfor er 2014 sidste år med fuldt tilskud.

Poppel og pil har været støttet (og støttes stadig i år) med et plantningstilskud på 4.200 kr. Samt et årligt tilskud på 500 kr./ha. Foruden naturligvis den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Myndighederne har nu i deres visdom besluttet at fjerne de to nævnte særlige tilskud til dyrkningen af energiafgrøder fra og med 2015. Samt muligvis tilskuddet til ekstensiv drift i forbindelse hermed. Tilbage er den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Man kan altså endnu i år nå at plante poppel (og pil) med tilskud. Se Skovdyrkernes nyhedsbrev her

Forsyningssikkerhedsafgift

stop-braende-afgiftenKampen om brændeafgiften er ikke slut endnu.

Læs mere her

Du kan stadig nå at give din mening til kende eller like på Facebook

Nyt om Quartz og Legacy

Iflg. Skovdyrkerne har Miljøstyrelsen genovervejet godkendelsen af Quartz og meddelt, at off-label godkendelser fra før 14. juni 2011 skal genansøges, og mindre anvendelse efter samme dato ikke skal genansøges.

Det betyder for juletræsproducenter:

  • Legacy 500 SC skal genansøges, men indtil der er genansøgt og truffet en afgørelse, må produktet anvendes som hidtil med op til 0,4 liter. pr. ha.
  • Quartz må ligeledes anvendes med op til 0,4 liter pr. ha.

Læs mere her


Merpan 80WG mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014
Dispensation til anvendelse af Merpan 80WG, reg. nr. 604-14 til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014.  Læs mere her

Kilde: Danske Juletræer

Trævirksomheder har styr på importen

Med en ny og skrap lovgivning, der forbyder import og handel med illegalt fældet træ, må trævirksomheder være ekstra på vagt.

Læs hele artiklen fra Træ Er Miljø

EU-udbud med landevejstransport af skovflis

Naturstyrelsen udbyder 8 delaftaler om landevejstransport af flis fra de danske statsskove til helt overvejende danske fjernvarmeværker. Aftalernes varighed er 2 år (for en enkelt delaftale dog kun 1 år) med option om forlængelse i 3 gange 1 år. Der er store forskelle på de mængder, der skal transporteres på de enkelte delaftaler.

Der afholdes informations- og spørgemøde fredag d. 28/3 2014. Yderligere information om mødet fremgår af udbudsbetingelserne.

Alle dokumenter vedrørende udbuddet vil blive lagt på Naturstyrelsens hjemmeside, som interesserede tilbudsgivere derfor opfordres til at holde øje med. Se udbuddet her.

Udbud fra Naturstyrelsen af bestandsgående flishugning

Naturstyrelsen udbyder nu opgaver med bestandsgående flishugning og udkørsel i Jylland. Der kan påregnes opgaver i hele Jylland, men primært på NST-enhederne Vendsyssel og Thy sekundært Himmerland. Opgaverne omfatter flishugning og udkørsel af flis.

Spørgsmål til udbud kan rettes til skovfoged Thomas Claudi Westh Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 30. marts 2014. Svar på spørgsmål vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.

Der er tilbudsfrist den 8. april 2014, kl 12.00.

Se udbudsannoncen med udbudsmaterialet, udbudsbetingelser, kontrakt og kravspecifikationer samt miljøkrav og øvrige oplysninger om udbuddet på Naturstyrelsens hjemmeside her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

07.jpg