logo

Skovens dag

 Skovens dag 10. maj 2015 ”Skoven i fremtiden”

Læs mere …

I Sverige er der fremført et forslag om en standard for beskrivelse af energiflis.

Kan det være en hjælp i den daglige handel med og håndtering af flis

Læs mere …

Sammenlægning

Sammenlægning af to jyske skovdyrkerforeninger til en, læs mere ...

Gratis vurdering af om din virksomhed er moden til certificering


Dansk Skoventreprenør Forening har i samarbejde med De Danske Skovdyrkerforeninger og NEPCon udviklet en certificeringsstandard for danske skoventreprenøreri .  Der er tale om en Smartlogging certificering udarbejdet for danske forhold.

Læs mere …

Kvalitetshåndbog for skoventreprenører

DSF kvalitetsstyringsmodel Kvalitetshåndbog for skoventreprenører

Nu foreligger en komplet kvalitetsstyringsmodel for skoventreprenører. Den er udarbejdet efter ISO Norm 9001 Light med krydsreferencer til samtlige entreprenørkrav i PEFC og FSC certificeringerne samt Smart Logging.

Læs mere …

vintermøde og generalforsamling 2015

HUSK DSF's vintermøde og generalforsamling 2015

Læs mere …

Netværksmøder – skoventreprenøren som energiproducent

Skoventreprenører, der beskæftiger sig med produktion af flis og energitræ inviteres til netværksmøde

Læs mere …

Serviceoversigten og jubilæumsskrift

Den nye Serviceoversigt til skovbruget præsenterer 80 skoventreprenører
Serviceoversigten 2014/2015 udkommer medio august, men foreligger allerede nu i elektronisk version på hjemmesiden.

DSF’s jubilæumsskrift om de første 25 år
Dansk Skoventreprenør Forening blev stiftet i 1989 og kan dermed fejre 25 års jubilæum i år. I den anledning udgiver foreningen sammen med Serviceoversigten et jubilæumsskrift, der fortæller om foreningens tilblivelse og udvikling gennem de første 25 år samt om nogle af de visioner, branchen har.

Læs mere

Flere måder at beskære træer på

Et nyt Videnblad (5.01-22) fra Videntjenesten for Park og Landskab giver en detaljeret beretning om forskellige metoder på beskæring af træer for at give plads til færdsel og for at forme træets permanente krone. En sammenligning af forskellige metoder baseret på 2 forsøgssteder viser, at det vigtigste er, at træet i det hele taget bliver beskåret. Metoden betyder mindre.

Gadetræer skal f.eks. stammes op til en stammehøjde på 5-6 m for at give de nødvendige 4,5 m frirum over kørebanen. Desuden skal træet hjælpes til at danne en fremtidig, permanent krone på toppen af den krone, der følger med fra planteskolen.

Se vidensbladet med illustrationer om beskæring her

Naturstyrelsen annoncerer nyt udbud

Bortforpagtning af klippebevoksninger (nobilis og nordmannsgran) for Naturstyrelsens enhed NST Sønderjylland

Beskrivelse af forpagtningen
Nærværende udbud omfatter bortforpagtning af 34,8 ha nobilis- og nordmannsgranklippebevoksninger hos Naturstyrelsen Sønderjylland (NST SDJ). Bortforpagtningsperioden er 3 år, med mulighed for forlængelse med 2 år. Arealerne er opdelt i 3 blokke alt efter om de er omfattet af certificering eller ej, samt efter hvilken træart der er tale om. Dette er gjort for overblikkets skyld – der bydes på alle arealer, som én samlet ”pakke”.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i hænde senest den 17. juni kl. 12.00. Tilbud der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Konvolutten eller mailen mærkes ”Pyntegrønt NST SDJ”.

Læs mere om udbuddet under ”Beskrivelse af udbud” og de øvrige tilknyttede dokumenter.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Marie-louise Nørbo, Sling-studerende, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf./Mobil: 72 54 35 50 / 41 72 16 09

Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt. Spørgsmål og svar herpå vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

02.jpg