logo

Lidt ros til Skovskolen i Nødebo!

Den 29.04.15 mødte jeg op på Skovskolen i Nødebo med skepsis malet i ansigtet.

Læs mere ...

Temadag om forædling og dyrkning af Nordamerikanske nåletræarter

Læs mere...

Træ tilbage i finansloven - med småt

Læs mere...

SKAT misforstår skovbrug som virksomhed

Læs mere...

Strid om nyt skov-forslag fra blå blok

Læs mere ...

Statsskovene er nu blevet til en hobby!

Læs mere ...

100 amerikanske forskere bakker op om biomasse

Læs mere ...

Skovens dag

 Skovens dag 10. maj 2015 ”Skoven i fremtiden”

Læs mere ...

I Sverige er der fremført et forslag om en standard for beskrivelse af energiflis.

Kan det være en hjælp i den daglige handel med og håndtering af flis

Læs mere ...

Sammenlægning

Sammenlægning af to jyske skovdyrkerforeninger til en, læs mere ...

Gratis vurdering af om din virksomhed er moden til certificering


Dansk Skoventreprenør Forening har i samarbejde med De Danske Skovdyrkerforeninger og NEPCon udviklet en certificeringsstandard for danske skoventreprenøreri .  Der er tale om en Smartlogging certificering udarbejdet for danske forhold.

Læs mere ...

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

08.jpg