logo

Staten vil ikke købe dansk træ

Staten kan ikke længere bruge dansk træ

Det lyder som en positiv historie: Statens vil fremover kun købe varer indeholdende træ, der er ’bæredygtigt’ produceret. Men der er en ubehagelig...

Læs mere her

Stormen udløser ikke tilskud eller erstatning

Stormrådet har besluttet, at stormfaldet den 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen med basisforsikring og tilskud til gentilplantning. Begrundelsen er, at der ikke i nogen landsdele er stormfældet mere træ end 1 års normalhugst.
Beslutningen vækker utilfredshed i de områder, der er hårdt ramt – Sønderjylland og Sydfyn, og det får Skovforeningen til at tage forsikringsordningen op. Se her

Sådan producerer skovbruget flis

Sådan producerer skovbruget flis
Fagbladet Skoven nr. 10 bringer 3 flisaktørers vurdering af flis som energikilde, Læs artiklen her

Miljøministeren lader rod efter stormen ligge

Mandagens voldsomme storm har fået mange danskere til at twitte og sende facebook-beskeder til miljøminister Ida Auken med gode råd om, hvad der skal ske med tusindvis af væltede træer landet over.

Splintrede løvtræer, massive stammer og trætoppe skal efterlades i skovbunden i statens skove efter mandagens voldsomme storm. Læs mere her

Staten skal købe bæredygtigt træ

Statens indkøb skal fremover bidrage til bæredygtig udnyttelse af klodens skovressourcer. Nu bliver det et bindende krav til statens indkøbere at træ til blandt andet byggeri, møbler og papir skal stamme fra bæredygtige skove. Det sker som en del af regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Læs mere her

Langsommeligt at genrejse væltet skov

Det tager ikke lang til for en storm at vælte træer. Men det tager lang til at reparere. For det skal overvejes nøje, hvad der skal ske - udtaler Naturstyrelsen i forbindelse med stormfaldet. Styrelsen skønner at omkring 80.000 kubikmeter nåletræ blev ødelagt i Sønderjylland under stormen. Nu skal det besluttes hvad der skal erstatte dem.  Se mere her.

Skovningsmaskiner rykker ind i løvskoven

”Finerkævler og flis fremfor bundkævler, brænde og bøvl”, siger Skovdyrkerne. Skovningsmaskinerne er nu så store og effektive, at de kan fælde store hugstmodne bøgetræer, aflægge den værdifulde kævle og efterfølgende pille topenden fra hinanden til flis. Se hele historien her.

Trussel mod brændeovne og pillefyr taget af bordet

Det fremsatte EU-forslag med den såkaldte ekodesignforordning, som ville få voldsom indflydelse på kravene til nye fastbrændselsfyr og gøre de fleste nuværende modeller ulovlige at markedsføre, er taget af bordet, da den ikke fik flertal ved afstemningen i kommissionen.

Forordningen vil derfor ikke blive gennemført i sin oprindelige form m. Måske kommer der en modificeret udformning, men den vurderes ikke at give problemer for danske produkter. Nye danske undersøgelser viser således, at de moderne brændeovne har 60 % mindre partikeludledning end ovne fra 2002.
Uanset udformning vil en eventuel kommende modificeret forordning kun få indflydelse på nye produkter og ikke på ibrugtagne.

TV programmet Penge: Varmeafgift på vej

Fik du ikke set udsendelsen på DR1 i onsdags, kommer der et link her.

Opdatering til organisationerne bag Stop brændeafgiften

Sidste nyt  fra Martin Einfeldt og Alex Møllbach

 

Indlæg no. 1 17. september 2013 22:35

BT (journalist Kaare Kronberg) fortsætter interessen for brændeafgiften. Torsdag kører de historien "Ny afgift er helt ude i hegnet" om brændeafgift på ikke-brænde-produkter: http://www.bt.dk/politik/ny-afgift-er-helt-ude-i-hegnet

Vi lægger historien på www.facebook.com/stopbraendeafgiften på et snarligt velegnet tidspunkt i henhold til webmaster Alex Møllbachs fornemmelse for myldretidstrafikken på Facebook.

Der er i øvrigt 4953 likes i skrivende stund, onsdag kl. 22.31. Det kører.


Forsat god kamp.

De bedste hilsner

 

 

Indlæg no. 2 17. september 2013 15:05

Kære …

Poul Henning Sejthen, Biobrændselsforeningen

Kjeld Vang, DAPO

Mikkel Mørch og Knud Svinding, Danske Træindustrier

Bjarne Kallehauge, Dansk Skoventreprenør Forening

Svend Christensen, Torben Bille Brahe, Tine Nordentoft Petersen og Per Hilbert, Skovdyrkerforeningerne

Michael Glud, Anders Lehmann og Steen Riber, HedeDanmark

FACEBOOKSIDEN VOKSER STØT

Efter 1 uges levetid har www.facebook.com/stopbraendeafgiften i skrivende stund næsten 4300 synes-godt-om tilkendegivelser, og tallet vokser hvert minut. Succesen skyldes dels at sagen har enorm folkelig appel, dels at vi annoncerer målrettet på facebook for siden. Derimod har vi naturligvis ikke købt synes-godt-om-tilkendegivelser og kommer ikke til det.

Husk at nævne facebooksiden på jeres egne hjemmesider og i mails til jeres medlemmer, kunder og leverandører. Og sig til dem at de skal sprede kendskabet til facebooksiden videre. Vi skal bygge et folkeligt oprør, og det kræver titusindevis af mennesker. Mindst.


FLYVEBLAD – SPRED DET!

Vi har lavet et flyveblad om brændeafgiften og Facebooksiden. Vi håber at I vil sprede flyvebladet i jeres bagland, fx via et nyhedsbrev.

Se og hent flyvebladet her: https://secure.skovforeningen.dk/stopafgiften/_files/flyveblad_braendeafgiften.pdf

SEND OS TIPS OG HISTORIER

Vi bestræber os på at lægge nyt stof på facebooksiden hver dag, typisk om eftermiddagen.

Jeres bidrag og ideer meget, meget velkomne. En velegnet historie handler om en negativ konsekvens ved afgift på brænde som rammer hr. og fru Danmark eller rammer virksomheder, fx i form af tabte arbejdspladser eller bureaukratisk vanvid

Stor tak til Mikkel Mørch, Danske Træindustrier, som sendte os dette klip fra TV2 Fyn om brændeafgiften: http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2013/9/15?video_id=65424&autoplay=1.

 

Det lægger vi på i dag kl. 16.30.

Forsat god kamp.

De bedste hilsner

Martin Einfeldt og Alex Møllbach

”Forsynings-sikkerheds-afgiften” via Facebook

Vi har fra DSF´s bestyrelses side besluttet at bakke om et initiativ fra Dansk Skovforening omkring udbredelse af kendskabet til ”Forsynings-sikkerheds-afgiften” via Facebook. Derfor får du her lidt information og et link til den omtalte side.

Mvh Bjarne Kallehauge

 


Følgende støtter initiativet:
Poul Henning Sejthen, Biobrændselsforeningen
Kjeld Vang, DAPO
Mikkel Mørch og Knud Svinding, Danske Træindustrier
Bjarne Kallehauge, Dansk Skoventreprenør Forening
Svend Christensen og Torben Bille Brahe, Skovdyrkerforeningerne
Michael Glud, HedeDanmark


Tak fordi I støtter op om Facebooksiden Stop brændeafgiften - Det er en vigtigt støtte!

Stop brændeafgiften har fortsat brug for jeres hjælp:

SPRED KENDSKABET til Stop brændeafgiften

Siden har fået en flyvende start med over 1000 synes-godt-om-tilkendegivelser på de første to dage. Det er vigtigt at siden får så mange "synes-godt-om"-tilkendegivelser som muligt. Derfor opfordrer vi jer til:

 

  • Løbende at nævne Stop brændeafgiften i jeres kommunikationskanaler som nyhedsbreve, hjemmesider, e-mail signaturer, pressemeddelelser m.v.
  • At opfordre jeres medlemmer, samarbejdspartnere og kunder m.fl. til at gøre det samme.

 

Historier til Stop brændeafgiften

Hvis I har historier, som I mener er egnede til poste på siden, så send dem til os: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En velegnet historie handler om en negativ konsekvens ved afgift på brænde som:

  • rammer Hr og Fru Danmark.
  • rammer virksomheder, fx i form af tabte arbejdspladser eller bureaukratisk vanvid

Vi har brug for alle former for historier til at holde gryden i kog på siden. Derfor vil vi også begynde at lægge bløde historier på som ikke nødvendigvis har med en afgift på brænde af gøre. Det kan være billeder, videoer, fakta eller historier om brænde. Fx en video om Top-Down optænding eller et foto af en flot brændestak.

Vi vil dog ikke lægge historier på om kompromisløsninger som fx en skorstensafgift. Dels for ikke at støje på det overordnede budskab (at vi slet ikke vil have afgift på brændefyring), dels for at sikre at vi alle fortsat er enige i sidens budskab.


Andet

Har I ideer til tiltag imod afgift på brænde, på Facebook eller andre steder, så del endelig med os.

Vi kæmper hårdt og på mange fronter imod brændeafgiften her i Skovforeningen. Det er lykkedes at få hul i gennem til Pengemagasinet på DR som laver 24 minutter om brændeafgiften efter TV-Avisen onsdag 2. oktober. De er i gang med research og optagelser nu.

Forsat god kamp.

De bedste hilsner

Martin Einfeldt og Alex Møllbach

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside