logo

Naturstyrelsens udbud:

Til udbuddet om landevejstransport af skovflis – omtalt i DM&E Nyt nr. 10 - har Naturstyrelsen udsendt rettelsesblad og opdateret ”spørgsmål og svar” dateret 9. april. Desuden opfordrer NS til at benytte ny tilbudsliste. Tilbudsfrist den 28. april kl. 14.00. Læs mere her

HedeDanmark lader andre stå for maskinerne

Tilskuddet til energiafgrøder forringes

Siden 2010 har landmænd kunnet få tilskud til at plante flerårige energiafgrøder som poppel og pil. Ifølge Skovdyrkernes nyhedsbrev forringes denne ordning fra 2015. Derfor er 2014 sidste år med fuldt tilskud.

Poppel og pil har været støttet (og støttes stadig i år) med et plantningstilskud på 4.200 kr. Samt et årligt tilskud på 500 kr./ha. Foruden naturligvis den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Myndighederne har nu i deres visdom besluttet at fjerne de to nævnte særlige tilskud til dyrkningen af energiafgrøder fra og med 2015. Samt muligvis tilskuddet til ekstensiv drift i forbindelse hermed. Tilbage er den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Man kan altså endnu i år nå at plante poppel (og pil) med tilskud. Se Skovdyrkernes nyhedsbrev her

Forsyningssikkerhedsafgift

stop-braende-afgiftenKampen om brændeafgiften er ikke slut endnu.

Læs mere her

Du kan stadig nå at give din mening til kende eller like på Facebook

Nyt om Quartz og Legacy

Iflg. Skovdyrkerne har Miljøstyrelsen genovervejet godkendelsen af Quartz og meddelt, at off-label godkendelser fra før 14. juni 2011 skal genansøges, og mindre anvendelse efter samme dato ikke skal genansøges.

Det betyder for juletræsproducenter:

  • Legacy 500 SC skal genansøges, men indtil der er genansøgt og truffet en afgørelse, må produktet anvendes som hidtil med op til 0,4 liter. pr. ha.
  • Quartz må ligeledes anvendes med op til 0,4 liter pr. ha.

Læs mere her


Merpan 80WG mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014
Dispensation til anvendelse af Merpan 80WG, reg. nr. 604-14 til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014.  Læs mere her

Kilde: Danske Juletræer

Trævirksomheder har styr på importen

Med en ny og skrap lovgivning, der forbyder import og handel med illegalt fældet træ, må trævirksomheder være ekstra på vagt.

Læs hele artiklen fra Træ Er Miljø

EU-udbud med landevejstransport af skovflis

Naturstyrelsen udbyder 8 delaftaler om landevejstransport af flis fra de danske statsskove til helt overvejende danske fjernvarmeværker. Aftalernes varighed er 2 år (for en enkelt delaftale dog kun 1 år) med option om forlængelse i 3 gange 1 år. Der er store forskelle på de mængder, der skal transporteres på de enkelte delaftaler.

Der afholdes informations- og spørgemøde fredag d. 28/3 2014. Yderligere information om mødet fremgår af udbudsbetingelserne.

Alle dokumenter vedrørende udbuddet vil blive lagt på Naturstyrelsens hjemmeside, som interesserede tilbudsgivere derfor opfordres til at holde øje med. Se udbuddet her.

Udbud fra Naturstyrelsen af bestandsgående flishugning

Naturstyrelsen udbyder nu opgaver med bestandsgående flishugning og udkørsel i Jylland. Der kan påregnes opgaver i hele Jylland, men primært på NST-enhederne Vendsyssel og Thy sekundært Himmerland. Opgaverne omfatter flishugning og udkørsel af flis.

Spørgsmål til udbud kan rettes til skovfoged Thomas Claudi Westh Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 30. marts 2014. Svar på spørgsmål vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.

Der er tilbudsfrist den 8. april 2014, kl 12.00.

Se udbudsannoncen med udbudsmaterialet, udbudsbetingelser, kontrakt og kravspecifikationer samt miljøkrav og øvrige oplysninger om udbuddet på Naturstyrelsens hjemmeside her

Påstand om råddent træ er noget vås

Dansk Skovforening oplyser i en pressemeddelelse, at Klimaministeriets påstand over for Folketinget om at råddent træ gavner miljøet, var misinformation og noget vås.

Den nye skatteminister har svaret efter 5 måneder. Læs mere her

Danmarks nye skove – en håndbog

Danmarks nye skove er en håndbog i skovrejsning og skovudvikling. Den sammenfatter mere end 20 års erfaring med skovrejsning i Danmark og henvender sig til alle med interesse for skove, træer, natur og landskab.

Læs mere her

Mere skov gavner klimaet

En undersøgelse, lavet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, viser, at mere skov kan være med til at reducere Danmarks CO2-udslip og dermed bidrage til en grøn omstilling. Høsten af træ i de danske skove vil frem mod 2050 kunne øges med mere end 30 % samtidig med, at lagret af kulstof i skovene øges tilsvarende. Høstet træ kan erstatte brug af fossilt kulstof til energi. Læs mere her

Invitation til debatmøder om det nationale skovprogram 2014

Miljøministeriet vil lave et nyt nationalt skovprogram i 2014. Derfor inviterer Naturstyrelsen til debatmøder i Dansk Skovforenings skovkredse i marts. Naturstyrelsen ønsker at få forslag og gode ideer med hjem til sit videre arbejde med skovprogrammet.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang, kaffe og kage, men tilmelding er nødvendig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1 uge før det møde, man ønsker at deltage i. Husk at skrive hvilket møde du vil deltage i.

Tid og sted

Møderne afholdes således:

Fyn: torsdag 6. marts, kl. 13-16 hos Centrovice /Skovdyrkerne, Lombjergevej 1, 5750 Ringe.

Nordlige Jylland: onsdag 12. marts, kl. 13-16 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.

Sydlige Jylland: torsdag 13. marts kl. 13-16 på Vejen Gæstgivergaard, Fr. D. 7's Gade 15, 6600 Vejen.

Sjælland og Storstrøm: tirsdag 25. marts kl. 13-16 på Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12, 4690 Haslev.

Arrangørerne håber på mange deltagere på møderne - og mange gode, konstruktive og brugbare ideer til fremtidens skovpolitik i Danmark. Læs mere her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside