logo

Tilskuddet til energiafgrøder forringes

Siden 2010 har landmænd kunnet få tilskud til at plante flerårige energiafgrøder som poppel og pil. Ifølge Skovdyrkernes nyhedsbrev forringes denne ordning fra 2015. Derfor er 2014 sidste år med fuldt tilskud.

Poppel og pil har været støttet (og støttes stadig i år) med et plantningstilskud på 4.200 kr. Samt et årligt tilskud på 500 kr./ha. Foruden naturligvis den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Myndighederne har nu i deres visdom besluttet at fjerne de to nævnte særlige tilskud til dyrkningen af energiafgrøder fra og med 2015. Samt muligvis tilskuddet til ekstensiv drift i forbindelse hermed. Tilbage er den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Man kan altså endnu i år nå at plante poppel (og pil) med tilskud. Se Skovdyrkernes nyhedsbrev her

Forsyningssikkerhedsafgift

stop-braende-afgiftenKampen om brændeafgiften er ikke slut endnu.

Læs mere her

Du kan stadig nå at give din mening til kende eller like på Facebook

Nyt om Quartz og Legacy

Iflg. Skovdyrkerne har Miljøstyrelsen genovervejet godkendelsen af Quartz og meddelt, at off-label godkendelser fra før 14. juni 2011 skal genansøges, og mindre anvendelse efter samme dato ikke skal genansøges.

Det betyder for juletræsproducenter:

  • Legacy 500 SC skal genansøges, men indtil der er genansøgt og truffet en afgørelse, må produktet anvendes som hidtil med op til 0,4 liter. pr. ha.
  • Quartz må ligeledes anvendes med op til 0,4 liter pr. ha.

Læs mere her


Merpan 80WG mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014
Dispensation til anvendelse af Merpan 80WG, reg. nr. 604-14 til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014.  Læs mere her

Kilde: Danske Juletræer

Trævirksomheder har styr på importen

Med en ny og skrap lovgivning, der forbyder import og handel med illegalt fældet træ, må trævirksomheder være ekstra på vagt.

Læs hele artiklen fra Træ Er Miljø

EU-udbud med landevejstransport af skovflis

Naturstyrelsen udbyder 8 delaftaler om landevejstransport af flis fra de danske statsskove til helt overvejende danske fjernvarmeværker. Aftalernes varighed er 2 år (for en enkelt delaftale dog kun 1 år) med option om forlængelse i 3 gange 1 år. Der er store forskelle på de mængder, der skal transporteres på de enkelte delaftaler.

Der afholdes informations- og spørgemøde fredag d. 28/3 2014. Yderligere information om mødet fremgår af udbudsbetingelserne.

Alle dokumenter vedrørende udbuddet vil blive lagt på Naturstyrelsens hjemmeside, som interesserede tilbudsgivere derfor opfordres til at holde øje med. Se udbuddet her.

Udbud fra Naturstyrelsen af bestandsgående flishugning

Naturstyrelsen udbyder nu opgaver med bestandsgående flishugning og udkørsel i Jylland. Der kan påregnes opgaver i hele Jylland, men primært på NST-enhederne Vendsyssel og Thy sekundært Himmerland. Opgaverne omfatter flishugning og udkørsel af flis.

Spørgsmål til udbud kan rettes til skovfoged Thomas Claudi Westh Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 30. marts 2014. Svar på spørgsmål vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.

Der er tilbudsfrist den 8. april 2014, kl 12.00.

Se udbudsannoncen med udbudsmaterialet, udbudsbetingelser, kontrakt og kravspecifikationer samt miljøkrav og øvrige oplysninger om udbuddet på Naturstyrelsens hjemmeside her

Påstand om råddent træ er noget vås

Dansk Skovforening oplyser i en pressemeddelelse, at Klimaministeriets påstand over for Folketinget om at råddent træ gavner miljøet, var misinformation og noget vås.

Den nye skatteminister har svaret efter 5 måneder. Læs mere her

Danmarks nye skove – en håndbog

Danmarks nye skove er en håndbog i skovrejsning og skovudvikling. Den sammenfatter mere end 20 års erfaring med skovrejsning i Danmark og henvender sig til alle med interesse for skove, træer, natur og landskab.

Læs mere her

Mere skov gavner klimaet

En undersøgelse, lavet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, viser, at mere skov kan være med til at reducere Danmarks CO2-udslip og dermed bidrage til en grøn omstilling. Høsten af træ i de danske skove vil frem mod 2050 kunne øges med mere end 30 % samtidig med, at lagret af kulstof i skovene øges tilsvarende. Høstet træ kan erstatte brug af fossilt kulstof til energi. Læs mere her

Invitation til debatmøder om det nationale skovprogram 2014

Miljøministeriet vil lave et nyt nationalt skovprogram i 2014. Derfor inviterer Naturstyrelsen til debatmøder i Dansk Skovforenings skovkredse i marts. Naturstyrelsen ønsker at få forslag og gode ideer med hjem til sit videre arbejde med skovprogrammet.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang, kaffe og kage, men tilmelding er nødvendig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1 uge før det møde, man ønsker at deltage i. Husk at skrive hvilket møde du vil deltage i.

Tid og sted

Møderne afholdes således:

Fyn: torsdag 6. marts, kl. 13-16 hos Centrovice /Skovdyrkerne, Lombjergevej 1, 5750 Ringe.

Nordlige Jylland: onsdag 12. marts, kl. 13-16 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.

Sydlige Jylland: torsdag 13. marts kl. 13-16 på Vejen Gæstgivergaard, Fr. D. 7's Gade 15, 6600 Vejen.

Sjælland og Storstrøm: tirsdag 25. marts kl. 13-16 på Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12, 4690 Haslev.

Arrangørerne håber på mange deltagere på møderne - og mange gode, konstruktive og brugbare ideer til fremtidens skovpolitik i Danmark. Læs mere her

Forretningsgangen ved flisaftale mellem skovejere og Skovdyrkerforeningen

Skovdyrkerne har i sit nyhedsbrev ult. januar 2014 stilet til skovejeren beskrevet forretningsgangen i flisaftaler med Skovdyrkerne. Herunder aftaletyper, skovning, hugning, ejerskab og betaling. De praktiske opgaver udføres af skoventreprenører, hvorfor nyhedsbrevet også er interessant for dette forum. ”Værd at vide om flis” – se her

Oprydning i skoven kan blot begynde
Tidspunktet for oprydning i skoven efter stormskade har ikke sammenhæng med tidspunktet for stormskadens anmeldelse.

Så oprydningen må umiddelbart gerne begynde - men det kan værre formålstjenligt at tage nogle billeder, GPS-position og lignende til at dokumentere, at det rent faktisk er stormfald (og ikke stående skov), man oparbejder.

Sidste frist for anmeldelse af stormskader er i øvrigt d. 15. marts 2014. Anmeldelsen medfører, at skovejeren registreres som stormramt både hos forsikringsselskabet og Stormrådet.

Sanering mod ædelgrankræft (Neonectria)
Hvad skal entreprenøren tage sig i agt for at imødegå smittespredning?

Skoventreprenører får henvendelser om sanering af juletræskulturer og omkringliggende bevoksninger med angreb af den nye svampesygdom Neonectria. ”Vi vil gerne være sikre på, at vi ikke er med til at sprede smitten”.

Hvilket tidspunkt er bedst til sanering, og er der noget, vi skal være opmærksomme på?

Se svaret fra Videntjenesten for Pyntegrønt her.

Honningsvamp i juletræskulturer – spredning og sanering
Juletræsdyrkere er begyndt at opleve problemer med angreb af honningsvamp i nordmannsgran juletræer. Hovedårsagen er dyrkning af flere generationer i træk på samme areal. Svampen etableres gennem stød fra skovede træer.

Se hvordan den spredes og om forskellige metoder for forebyggelse og bekæmpelse: stødsmøring, grenknusning, rodfræsning, stødrydning og braklægning her

Kilde: Skovdyrkerne

Se artikel fra Nåledrys 81, Efterår 2012 om honningsvamp her.

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat, JULETRÆER OG SKOV – i Viborg lørdag den 1. marts 2014

Ud over de tidligere annoncerede opfølgningskurser, udbydes der et opfølgningsskursus til sprøjtecertifikat rettet mod juletræer og skov i Viborg, lørdag den 1. marts 2014 kl. 9.00 – 16.30.

Program og tilmelding: www.efteruddannelse.dk - Søg: sprøjte juletræer

Eller ring til Majken Helsgaard, 6313 2711 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside