logo

Orientering om

Naturstyrelsens ”Prøvetagningsprojekt EUTR 2015”.

Læs mere …

Danmarksmesterskab i udkørsel 2015

PRESSEMEDDELELSE
21.8.15

Josef Karlsson damarksmester i udkørsel igen

Læs mere …

Maskindemonstration af naturpleje på lavbund

Biomassehøst i ådale er titlen på en maskindemonstration og et seminar den 3. september om erfaringer med produktion og bjærgning af græs på lavbundsarealer.

Læs mere …

Skovskolen inviterer til seminar den 24. august

Skov- og Natursektorens praktiske uddannelse nu og i fremtiden er temaet på et seminar, som Skovskolen Nødebo inviterer til Mandag den 24. august, Kl. 9.30- 15.00

Læs mere …

DM 2015 i udkørsel af træ på Langesømessen

Maskinførere i skovbruget opfordres til at deltage i mesterskabskørslen med udkørselsmaskine

Læs mere …

Sommerudflugt 2015

Dansk Skoventreprenør Forening inviterer medlemmer med ledsagere og medarbejdere på
Studietur til Sverige - Torsdag den 6. - fredag den 7. august 2015

Læs mere ...

Lidt ros til Skovskolen i Nødebo!

Den 29.04.15 mødte jeg op på Skovskolen i Nødebo med skepsis malet i ansigtet.

Læs mere …

Temadag om forædling og dyrkning af Nordamerikanske nåletræarter

Læs mere...

Træ tilbage i finansloven - med småt

Læs mere...

SKAT misforstår skovbrug som virksomhed

Læs mere...

Strid om nyt skov-forslag fra blå blok

Læs mere ...

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside