Dansk Skoventreprenør Forening – DSF – tilslutter sig brancheorganisationen Danske Maskinstationer og Entreprenører – DM&E - og bliver dermed en del af en større brancheforening. Det blev besluttet på DSF’s generalforsamling for nyligt. DM&E har de seneste 10 år udført sekretariatsfunktionen for DSF og et nærmere samarbejde er derfor naturligt.

Læs mere her

 

DSF-formaend

Søren Ulrik Søren, landsformand i DM&E, Bjarne Kallehauge formand DSF og Bent Juul Jørgensen branchedirektør DM&E