logo

Importforbud af ask til Kina

Kina har stoppet for al import af ask fra Europa – såvel kævler som savede effekter. Importforbuddet betyder at de danske eksportører indfører et stop for alle leverancer, og alle skovningsaktiviteter bør indstilles indtil du hører andet fra din skovfoged. Læs mere her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

08.jpg