Den 16. januar 2020 afholdt DSF generalforsamling. 

Forsamlingen på 24 deltagere repræsenterede 18 medlemsvirksomheder. De blev budt velkommen af DSF’s formand Nickolai Schlechter. Han foreslog på bestyrelsens vegne Bjarne Kallehauge som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig med applaus.

Dirigenten fremlagde dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var beslutningsdygtig.

Læs referatet fra generalforsamlingen her

 DSF Bestyrelse 2020 til hjemmeside 2