logo

Danmarks Statistik har offentliggjort tallet for hugsten i 2014: 3,8 millioner m3.

Det er ny rekord. Det store tal skyldes dels stormfaldet i 2013, dels en ny og mere retvisende indsamling af data. Især er hugsten af gavntræ øget mærkbart.

læs here artiklen fra Dansk Skovforening her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

08.jpg