Dansk Skoventreprenør Forening deltager i flere aktiviteter, bl.a. Langesø Messen, hvor der hvert år afholdes mesterskaber i udkørsel og skovning.